Mbrojmë dhe Mbështesim

 • Investitorët
 • Transportuesit
 • Tregëtarët
 • Udhëtarët
 • Eksportuesit
 • Importuesit
 • Prodhuesit
 • Punonjësit
 • Bizneset
 • Partneret
 • Pronësitë
 • Shtetasit

expert 

ZONAT INDUSTRIALE

 

Dëshironi që Sipërmarrjet/Bizneset tuaja të jenë produktive, të suksesshme dhe të sigurta?

 • Qëndra Shqiptare Turke e Tregëtisë dhe Industrisë është vëndi i duhur, ideal dhe mjaft ekspert, i mundësive, shërbimeve, konsultimeve, asistencave, mbështetjeve, partneriteteve, informacionit, zgjidhjeve dhe suksesit për të gjitha fushat e nevojshme të biznesit.
 • Ju mund të kontaktoni, të konsultoheni, të mundësoheni, të krijoni partneritet, të merrni shërbime, informacione dhe zgjidhje pozitive menjëherë pranë Qëndrës tonë, brenda marrëveshjeve të arritura.
 • Krijimi i një Parku/Zone Industrial në Shqipëri është bazuar në marrëveshje Joint Venture midis autoriteteve publike, operatorëve ekonomikë dhe/ose partnerëve të tjerë të interesuar.
 • Parqet/Zonat Industriale të krijuara mund të menaxhohen nga kompani private tregëtare sipas Ligjit Nr.9789 dt.19.7.2007.

Krijimi i zonave Industriale në Republikën e Shqipërisë synon të nxisë:

 • Investimet
 • Hapjen e vëndeve të reja të punës dhe rritjen e të ardhurave
 • Përshpejtimin e zhvillimit rajonal dhe zgjerimin e lidhjeve ekonomike të tregut vendas me atë ndërkombëtar
 • Futjen e teknologjisë së përparuar
 • Shpejtimin e qarkullimit të mallrave dhe të kapitaleve.

Aktualisht në Shqipëri janë përcaktuar 7 Parqe/Zona Industriale me koncesion, të cilat janë në fazat fillestare.

Këto Parqe/Zona mund të investohen, menaxhohen nga Investitorë të ndryshëm nëpërmjet marrëveshjes të bashkëpunimit ose transferimit.

Parqet/Zonat Industriale të miratuara

 

Parku Industrial Vlorë:

 • Sipërfaqja: 125 Ha
 • Gjëndja: Projekti i përfunduar, Licenca dhe Lejet e marra, por është në fazën fillestare
 • Investimi: Mund të bashkëpunohet ose edhe të transferohet
 • Llojet e Aktivitetit: Fabrikime, Prodhime, Montime, Importime, Eksportime, Tregëtime, Shërbime
 • Për më tepër informacion kontaktoni me Qëndrën tonë.

Parku Industrial Koplik:

 • Sipërfaqja: 61 Ha
 • Gjëndja: Projekti i përfunduar, Licenca dhe Lejet e marra, por është në fazën fillestare
 • Investimi: Mund të bashkëpunohet ose edhe të transferohet
 • Llojet e Aktivitetit: Fabrikime, Prodhime, Montime, Importime, Eksportime, Tregëtime, Shërbime
 • Për më tepër informacion kontaktoni me Qëndrën tonë.

Parku Industrial Shëngjin:

 • Sipërfaqja: 3.2 Ha
 • Gjëndja: Projekti i përfunduar, Licenca dhe Lejet e marra, por është në fazën fillestare
 • Investimi: Mund të bashkëpunohet ose edhe të transferohet
 • Llojet e Aktivitetit: Fabrikime, Prodhime, Montime, Importime, Eksportime, Tregëtime, Shërbime
 • Për më tepër informacion kontaktoni me Qëndrën tonë.

Parku Industrial Spitalla:

 • Sipërfaqja: 850 Ha
 • Gjëndja: Projekti, Licenca dhe Lejet janë në fazën fillestare
 • Investimi: Mund të bashkëpunohet ose edhe të transferohet
 • Llojet e Aktivitetit: Fabrikime, Prodhime, Montime, Importime, Eksportime, Tregëtime, Shërbime
 • Për më tepër informacion kontaktoni me Qëndrën tonë.

Parku Industrial Elbasan:

 • Sipërfaqja: 254.7 Ha
 • Gjëndja: Projekti, Licenca dhe Lejet janë në fazën fillestare
 • Investimi: Mund të bashkëpunohet ose edhe të transferohet
 • Llojet e Aktivitetit: Fabrikime, Prodhime, Montime, Importime, Eksportime, Tregëtime, Shërbime
 • Për më tepër informacion kontaktoni me Qëndrën tonë.

Parku Industrial Shkodër:

 • Sipërfaqja: 137 Ha
 • Gjëndja: Projekti, Licenca dhe Lejet janë në fazën fillestare
 • Investimi: Mund të bashkëpunohet ose edhe të transferohet
 • Llojet e Aktivitetit: Fabrikime, Prodhime, Montime, Importime, Eksportime, Tregëtime, Shërbime
 • Për më tepër informacion kontaktoni me Qëndrën tonë.

Parku Industrial Lezhë:

 • Sipërfaqja: 54.3 Ha
 • Gjendja: Projekti, Licenca dhe Lejet janë në fazën fillestare
 • Investimi: Mund të bashkëpunohet ose edhe të transferohet
 • Llojet e Aktivitetit: Fabrikime, Prodhime, Montime, Importime, Eksportime, Tregtime, Shërbime
 • Për më tepër informacion kontaktoni me Qendrën tonë.

Gjuha

Albanian

Evente

S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

REGJISTROHUSample Title
Sample Title
Sample Title
Sample Title
Sample Title
Sample Title
Sample Title